Star brite

Spar 13%
Snappy teak-nu kit, 2 x 950ml
Kr. 349
Kr. 399
Star brite båd voks 397 gram
Kr. 179
Star brite bilge cleaner (sump) 1000 ml
Kr. 159
Star brite bird & spider stain remover 650 ml
Kr. 149
Star brite boat bottom cleaner 1000 ml
Kr. 219
Star brite boat bottom cleaner 3800 ml
Kr. 549
Star brite boat wash 3800 ml
Kr. 479
Star brite boat wash 500 ml
Kr. 79
Star brite chrome & rustfri polish 250 ml
Kr. 119
Star brite clear plastic polish step 2 250 ml
Kr. 149