Hempel Sealer 599 - 750 ml Clear

Hempel Sealer 599 - 750 ml Clear

2K epoxy-polyamidlak med lav viskositet.

05991000000,75

Kr. 329

Antal
stk.