Jabsco Antihævert

Jabsco antihævert 19mm

07.0332

Fra Kr. 303

Er toilettet monteret over vandlinjen, er der ikke nogen specielle forholdregler for montering. Dog anbefales det som grundregel, at man lukker sine bundhaner, når båden sejler.

Er toilettet monteret under eller så det kommer under vandlinjen når båden arbejde i øen er der risiko for at søvand trænger baglæns gennem toilettets ventiler og ind i båden.

Derfor er det vigtigt at både af- og tilgangs slangen føres mindst 20 cm over vandlinjen, så vandtrykket ikke belaster toilettets ventiler og siver baglæns gennem toilettet og ind i båden.

For at undgå hævertvirkning i slangerne, skal der monteres en antihævert ventil på både tilgang- og afgangsslangen. Ventilen monteres på højeste sted og tillader luft at trænge ind i slangen, når den ikke er under tryk. Luften danner en lille lomme i slangen, som bryder vandsøjlen i slangen og forhindrer vandet i at trænge ind i båden.